Ψυχολογικό Τραύμα & Mετατραυματικό Stress

trauma therapy

Το ψυχολογικό τραύμα είναι μια συναισθηματική απάντηση σε ένα τρομακτικό συμβάν όπως ένα ατύχημα, βιασμό ή σε μία φυσική καταστροφή. Αμέσως μετά το συμβάν, το σοκ και η άρνηση είναι τυπικά συμπτώματα.

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι μία πολύ αποτελεσματική μορφή ψυχοθεραπείας που θεωρείται βάσει ερευνών ότι έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με την ατομική ψυχοθεραπεία (Yalom, 2005) και έχει ως στόχο, έτσι όπως και στην ατομική ψυχοθεραπεία, να προσφέρει στο άτομο μία καλύτερη εικόνα του εαυτού του και να το βοηθήσει ώστε να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει δυσκολίες και κωλύματα που παρουσιάζει στη ζωή του.